Proč nás podpořit?

Jsme jedna z mála tradičních nezávislých organizací, která pořádá tematické dětské  tábory a celoroční akce v duchu souladu krásy a dobra. Nicméně pořádání dětských táborů je nákladnou záležitostí. Každoročně vydáváme kromě jiného velké prostředky na opravu stanů a táborových staveb. Proto jsme rádi za každý příspěvek poskytnutý na činnost tábora a zapsaného spolku.

Doložíme, na co jsme Vámi věnované sponzorské dary použili.

Děkujeme především rodičům, kteří nejenom respektují naše skromné ceny za pořádané akce, ale také případně přidají drobné nad rámec ceny akce. A děkujeme také rodičům, kteří občas přidají ty drobné krapet větší i mimo akce!

Aktuální sponzoři Loukařů:

Také děkujeme těmto firmám a kamarádům za poskytnuté sponzorské dary.
 
Dr. THEISS CZ s. r. o.
 
Mgr. Irena Preissová - Klinická logopedie

Nadační fond Zeměkvět

Díky!