Proč nás podpořit?

Jsme jedna z mála tradičních nezávislých organizací, která pořádá tematické dětské  tábory a celoroční akce v duchu souladu krásy a dobra. Nicméně pořádání dětských táborů je nákladnou záležitostí. Každoročně vydáváme kromě jiného velké prostředky na opravu stanů a táborových staveb. Proto jsme rádi za každý příspěvek poskytnutý na činnost tábora a občanského sdružení.

Doložíme, na co jsme Vámi věnované sponzorské dary použili.

 

 Aktuální sponzoři Loukařů:

Děkujeme především rodičům, kteří nejenom respektují naše skromné ceny za pořádané akce, ale také případně přidají drobné nad rámec ceny akce. A děkujeme také rodičům, kteří občas přidají ty drobné krapet větší i mimo akce!

 

Také děkujeme těmto firmám a kamarádům za poskytnuté sponzorské dary.

Mgr. Irena Preissová - Klinická logopedie

Nadační fond Zeměkvět

Díky!