Loukařův vzkazník                          

tři + pět je:
jen pro vedoucího